top of page
Modern Work Space

ARBEIDSMEDIATION

Conflicten op werkvloer komen vrij vaak voor. Ze kunnen verschillen in omvang en gradatie, maar zeker is dat het in vele gevallen de werksfeer en de verhouding tussen werknemer en werkgever verstoord. 

Arbeidsmediation: Openingstijden

Arbeidsconflicten worden meestal veroorzaakt door miscommunicatie, een gebrek aan waardering of onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden.


Wanneer het conflict voor spanning en stress zorgt is het een mogelijkheid om arbeidsmediation in te zetten, dit om zowel verergering van het conflict te voorkomen en waar mogelijk het conflict op te lossen. Vaak zien wij dat een arbeidsconflict tot verzuim leidt en dat de bedrijfsarts de betrokken werknemer en werkgever mediation adviseert.


De MfN Register - Mediator van Zuiver Mediation helpt de communicatie tussen beiden te verbeteren. Zij neemt een neutrale en onafhankelijke positie in en zal partijen helpen standpunten helder te verwoorden, maar tevens partijen bewegen inzicht te geven in elkaars (achterliggende) belangen zodat de partijen daarmee zelf kunnen gaan komen tot een gezamenlijk gedragen en waar noodzakelijk duurzame oplossing. De mediator heeft daarbij vanuit haar achtergrond en expertise de benodigde kennis van het arbeidsrecht, hetgeen maakt dat inzicht, kader en juridische (on)mogelijkheden helder zijn.

Arbeidsmediation: Projecten
Modern Work Space
Arbeidsmediation: Afbeelding
bottom of page