top of page
Business Partners at Work

ZAKELIJKE MEDIATION

Mediation kan ook bij zakelijke conflicten een snelle, betaalbare en duurzame oplossing bieden en wordt om die reden ook steeds vaker ingezet.


Een zakelijk conflict tussen zakelijke / samenwerkingspartners, leveranciers, afnemers, leden van een maatschap, directieleden, bestuursleden van een vereniging, of bijvoorbeeld vennoten kan snel leiden tot een belangentegenstelling.
Een belangentegenstelling die zonder actie kan uitlopen op een juridische procedure, waarbij de kosten hoog kunnen oplopen en de uitkomst onzeker is.
Mediation kan dan een uitstekend alternatief zijn waarbij het juist aan de partijen is komen gezamenlijk te komen tot een oplossing dien hen beiden/allen past.

Zakelijke mediation: Over


Het oplossen van een zakelijk conflict betekent toch (nog) vaak een breuk met de klant, leverancier of partner. Indien zakelijk en privé (ook nog) door elkaar heen lopen kan het nog complexer worden.
In de praktijk zien we dat veel partijen proberen om daarom krampachtig vast te houden aan de ontstane situatie en schuiven een confrontatie zo lang mogelijk voor zich uit. Met het verstrijken van de tijd lopen de directe, maar ook de indirecte frustraties op met alle gevolgen van dien. Daarnaast en zeker niet onbelangrijk zien we verder dat ook de kosten van een zakelijk conflict steeds verder oplopen.


Zakelijke mediation kan er zeker in resulteren dat partijen in de toekomst weer duurzaam verder kunnen en dat in een constructieve samenwerking! Uiteraard kan ook uitkomst van de mediation zijn dat partijen er toch voor kiezen om uit elkaar te gaan, echter dan wel op basis van gezamenlijk gemaakte afspraken.

Zakelijke mediation: Projecten
bottom of page