Handtekening_edited.jpg

KOSTEN MEDIATION

 

Zuiver Mediation houdt de gesprekken bij voorkeur bij haar op kantoor, maar in ieder geval – indien de deelnemers niet bij Zuiver Mediation willen afspreken – op een neutrale locatie. Indien de mediation niet bij Zuiver Mediation op kantoor worden gehouden worden de kosten aan de partijen doorbelast.


De kosten bestaan voornamelijk uit het honorarium van de mediator, voor de uren die zij besteedt aan de gesprekken, het lezen van relevante stukken, het opstellen van verslagen en van overeenkomsten. In sommige gevallen komt daar een vergoeding voor reistijd en reiskosten bij. Het uurtarief bedraagt EUR 170,- per uur (exclusief 21 % btw en EUR 0,19 reiskosten per gereden kilometer). Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. In veel gevallen spreken partijen af dat ieder de helft van de kosten draagt.


Zuiver Mediation is van mening dat mediation in beginsel voor iedereen toegankelijk moet zijn. Soms vergoedt de rechtsbijstandsverzekeraar de (gedeeltelijke) kosten van mediation of komt een cliënt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. Mocht deze mogelijkheid zich voordoen dan bekijken we gezamenlijk de opties.