top of page

ZUIVER MEDIATION

Ieder mens is zuiver; puur en uniek. Ieder mens heeft een eigen achtergrond, eigen behoeften, verwachtingen en wensen. En, dat binnen een eigen belevingswereld met daarin opgedane ervaringen, successen en wellicht teleurstellingen.

Waar mensen samen leven, samen werken of waar zij samen komen kan er sprake zijn van het met elkaar in conflict komen. Conflicten, groot of klein, maken nu eenmaal onderdeel uit van het leven, van het menszijn. Het zou mooi zijn als iedere relatie die we hebben ook zuiver van aard zou zijn en blijven; helder, onvervalst en ingegeven vanuit pure en oprechte intenties.


Wat kenmerkend is voor een conflict is dat er tussen de conflictpartijen een onderlinge afhankelijkheid is. De partijen hebben elkaar dus nodig om datgene te krijgen wat voor hen waardevol is. Als het partijen niet lukt om samen het conflict op te lossen, kan mediation uitkomst bieden.


Mediation is het oplossen van conflicten met behulp van een onafhankelijke en neutrale persoon: de mediator. Ook in situaties waarin een kwestie uitzichtloos lijkt, is het meestal mogelijk om met behulp van mediation tot een zorgvuldige, zuivere en bevredigende oplossing te komen.


Bij Zuiver Mediation gaan de deelnemers zelf aan de slag om een oplossing te vinden voor het conflict. De MfN Register - Mediator is de onpartijdige gespreksleider en begeleidt de deelnemers in het proces. Bij Zuiver Mediation kiezen de deelnemers ervoor om te zoeken naar een optimale en duurzame – gezamenlijk gedragen - oplossing.  De MfN Register - Mediator van Zuiver Mediation ondersteunt de partijen – geheel zuiver, inhoudende neutraal en onpartijdig - om, in een veilige en ontspannen setting, hun wensen, emoties en belangen in te brengen, om waar mogelijk daarna te komen tot het vinden van oplossingen.


Het samen in kaart brengen van de belangen achter de standpunten en dan het zoeken naar (gezamenlijk gedragen) oplossingen helpt om de communicatie te herstellen. De keuze voor mediation is een verstandige als partijen ook in de toekomst belang hebben bij een goede (werk)relatie, maar mediation heeft ook grote waarde op het moment dat partijen besluiten dat de wegen moeten scheiden. Mediation voorkomt dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en het streven is een win-winsituatie voor alle partijen. Dit in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij het de rechter is die beslist en waarbij (bijna) altijd één partij verliest.


Zuiver Mediation benadrukt de belangrijkste kenmerken van mediation, te weten:

  • Zelfbeschikking en vrijwilligheid bij de deelnemers;

  • Neutraliteit en onpartijdigheid bij de mediator;

  • Vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Zuiver Mediation: Diensten
Modern Work Space

ARBEIDSMEDIATION

ZAKELIJKE MEDIATION

Bedrijfs Handdruk
Designers

BUURTBEMIDDELING

Zuiver Mediation: Projecten
bottom of page